V okolí vedou turistické stezky a značené cyklistické trasy.

V zimě jsou upravené terény pro běžkaře a lyžařské skiareály.

Také tenisové kurty a minigolf (Řetenice).

 

Cyklistické trasy:

 

www.npsumava.cz/1047/sekce/cyklotrasy/

http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=115042

www.cykloserver.cz/cykloatlas/

 

Turistické zajímavosti:

Okolí Kašperských Hor patří svou krajinou a přírodou k nejcennějším částem Šumavy, je zahrnuto do chráněných území Přírodní park Kašperská vrchovina,Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava.

Kašperské Hory vzdálené 11 km po silnici a cca 8km pěšky jsou centrem celoroční turistiky. Leží v nadmořské výšce 758 m.n.m. Historické jádro města je městskou památkovou zónou s dominantou kostela sv. Markéty, radnicí a děkanstvím. Kašperské Hory jsou malebným městem s bohatou historií. Nad městem známá dominanta hrad Kašperk vystavěný z rozkazu císaře Karla IV. k ostraze zemské hranice, ochraně obchodní stezky a zlatorudných dolů. Ve městě se nachází Turistické informační centrum, Muzeum Šumavy, Galerie Muzea Šumavy a Muzeum motocyklů a českých hraček.

 

Od hotelu je výchozí cesta na Obří hrad – Keltské hradiště vzdálené 1,5km

Kamenné ohrazení známé jako Obří hrad u Popelné v blízkosti kamenných moří,  je svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 m nejvýše položenou pravěkou stavbou na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m . Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m. Vnější, téměř kolmá stěna kamenných zdí byla lícovaná a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí.Předpokládá se, že nejde o obvyklé opevnění, ale o ohražení posvátného místa. Tomu nasvědčuje fakt, že z vnitřního areálu kamenných valů nepocházejí obvyklé archeologické nálezy střepin nádob, kovových či skleněných předmětů a běžných kuchyňských odpadků, například kostí. Tato interpretace se opírá i o zprávu, kterou zaznamenal Gaius Julius Caesar ve svých Zápiscích o válce galské, že kněží a soudci Keltů, druidové "v určitou dobu roční zasedají... na posvátném místě..., kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie". Lze rovněž připustit, že Keltové zde na Obřím hradě uskutečňovali posvátné oběti. Je známo, že tyto oběti se u Keltů přinášely v noci, za měsíčního svitu a obětováni byli bílí býci, nebo dokonce i lidé.

 

Hrad Kašperk

Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor. Svou nadmořskou výškou 886 m je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Hrad byl stavěn v letech 1356 –1361 z rozkazu Karla IV. k ochraně zemské hranice, Zlaté stezky, zlatých dolů a rýžovišť. Podle Karlovy listiny z roku 1361 měli být držitelé hradu rovněž vykonavateli správní a soudní pravomoci v Prácheňském kraji. Budování hradu řídil po administrativní stránce Vít zvaný Hedvábný, vlastním realizátorem stavby byl však patrně Michael Parléř, údajně bratr věhlasného architekta svatovítské katedrály. Kašperk je příkladem nového hradního stavitelství 14. století. Hranolové věže se připojují na obou stranách k paláci a tvoří s ním nedílný celek, chráněný již přímo vnějším opevněním.Pustý hrádek situovaný cca 400 m východně od hradu je předsunuté opevnění vybudované pravděpodobně v 15. století.

Muzeum motocyklů a českých hraček

Největší expozice historických motocyklů v ČR. Některé vystavené exponáty jsou světovými unikáty.

 

Lyžování:

 

Skiareál Kašperky (Kašperské Hory)

nabízí sjezdové tratě, bežecké tratě, snowpark atd., včetně moderní zasněžovacího systému pro 100 % tratí

www.snowhill.cz/kasperky/

 

 

Lyžařský areál Zadov - Churáňov - Nové Hutě

nabízí sjezdové tratě, bežecké tratě, noční lyžování atd.

www.lazadov.cz/la/

 

 

Lyžařské vleky Javorník na Šumavě

Lyžařský vlek Tatrapoma  délka 425m

Lyžařský vlek Javorník Pod kapličkou

www.javornik.cz/lyzovani.html

 

Běžecké tratě:

Kašperské Hory - Žďánov - Javorník - Popelná (napojení na upravované stopy na Zadově)